Kompenzační cvičení, dospělí

Na cvičení se naučíme naslouchat našemu tělu a respektovat jeho momentální hranice, aby nedocházelo k přetížení organismu. Osvojíme si správné pohybové návyky a držení těla. Vyrovnáme dysbalance vzniklé nesprávnými pohybovými návyky – propadlá klenba („plochá noha“), různé nepřirozené zakřivení páteře (kyfóza – nadměrné prohnutí v hrudní oblasti zad; lordóza – nadměrné prohnutí v bederní či krční části zad; skolióza – nepřirozené zakřivení páteře do strany, dominantní jedna končetina, typické pro hokej, tenis, apod.).

Protáhneme si zkrácené svalstvo a posílíme oslabené. Kompenzační cvičení vnímáme za důležité kvůli správné regeneraci po tréninku a kompenzaci zátěže provozované na trénincích atletiky, čímž se může i zlepšit výkon daného sportovce. Cvičením také ulevujeme od bolestí zad, kloubů, hlavy a dalších obtíží, které mohou být způsobeny i sedavým způsobem života.

Na cvičení využíváme různorodé pomůcky pro co nejlepší účinek a pestrost hodiny (masážní válce a míčky, odporová lana na SM Systém pro podporu správného držení těla, pásky na protahování atd.) a vycházíme z principů jógy. Praktikujeme i dechová cvičení. Cvičení pro děti je vedeno hravou formou, primárně se snažíme, aby pohyb děti bavil a uvědomovaly si účinky a důležitost cvičení vzhledem k tréninkům atletiky. Cvičení zakončujeme relaxací.

Cvičení je vhodné pro každého, kdo řeší kterýkoliv z výše zmíněných problémů nebo si chce pouze příjemně zacvičit a zlepšit kvalitu svého života.